Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

learylady
12:57
4402 b53f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

February 20 2018

learylady
17:54
9080 4571
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
learylady
17:52
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viamyfuckingreality myfuckingreality
learylady
17:50

February 18 2018

learylady
01:07
2166 a940
Reposted fromsoeasy soeasy viaAmericanlover Americanlover
learylady
01:07
6656 ce34
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
01:04
2027 10f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
learylady
01:03
0265 2a38 500
Reposted frompimpus pimpus viamyfuckingreality myfuckingreality
01:01
3784 efa7
Reposted fromAmericanlover Americanlover
learylady
01:00
3723 920e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
learylady
00:58
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
learylady
00:49
learylady
00:48
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabelatrix belatrix

January 04 2018

learylady
13:40
0803 75ec
learylady
13:37
3454 2f75 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
13:37
learylady
13:37
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viaszatanista szatanista
learylady
13:37
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
learylady
13:36
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viaJakisproblem Jakisproblem
learylady
13:35
3732 9c6e 500
Andrzej Chyra
Reposted fromladona ladona viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...