Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

learylady
22:49
0550 0bb2

November 07 2017

learylady
19:13
learylady
19:13
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk vianaciol naciol
learylady
19:13
2053 3c08
learylady
19:11

October 30 2017

learylady
21:33
5184 917c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 25 2017

learylady
23:19
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack vianieobecnosc nieobecnosc
learylady
23:18
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza vialamujer lamujer
learylady
23:17
Reposted fromtulele tulele vialamujer lamujer
learylady
23:16
2814 41fd

October 22 2017

learylady
12:00
Wybacz sobie w ciągu najbliższych kilku minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— J.Żulczyk
Reposted fromwithout-a-soul without-a-soul viabeinthe beinthe
learylady
11:59

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy jego ciała, aby mógł latać. Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem lecącego trzmiela i napisem:

“Fruwa, bo nie wie, że nie powinien”

— “Podążaj za marzeniami” Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
learylady
11:55
learylady
11:53
11:52
0229 3fba 500
Reposted fromotepienie otepienie viaAmericanlover Americanlover

October 16 2017

learylady
21:57
learylady
21:57
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
learylady
21:55
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaanecianow anecianow

October 14 2017

learylady
16:04
6401 1ee1
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
learylady
15:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl