Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

learylady
18:07
learylady
18:07
2873 2db8

May 07 2017

learylady
15:36
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viabeinthe beinthe

April 29 2017

learylady
11:55
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket vianotperfectgirl notperfectgirl

April 25 2017

learylady
14:29
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
14:28
9984 9811
Reposted fromAmericanlover Americanlover
14:27
9976 d832
Reposted fromAmericanlover Americanlover
learylady
14:26
learylady
14:19

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 19 2017

learylady
15:30

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
learylady
15:30
learylady
15:27
Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.
— Stephen King
learylady
15:26
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
15:26
learylady
15:24
7863 0331
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
learylady
15:23
Reposted fromshakeme shakeme viahomczi homczi
learylady
15:22
0829 f614
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

April 11 2017

23:28
23:20
0848 d48c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeinthe beinthe
learylady
23:18
2053 4d7b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl