Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

learylady
21:57
learylady
21:57
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
learylady
21:55
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaanecianow anecianow

October 14 2017

learylady
16:04
6401 1ee1
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
learylady
15:58
learylady
15:56
3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie viadivi divi
learylady
15:55
1309 3858
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
learylady
15:54
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
Reposted fromjusta986 justa986 viaSkydelan Skydelan
learylady
15:53

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viadivi divi

September 17 2017

21:09
1382 b94c 500

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

learylady
21:04
1542 4c3a 500
Reposted frommesoute mesoute viapure-bliss pure-bliss
21:04
4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaczoo czoo
learylady
21:02
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaczoo czoo
learylady
20:59
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakatastrofo katastrofo
learylady
20:59
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
learylady
20:59
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave via28mm 28mm
learylady
20:59
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaczoo czoo

August 29 2017

17:57
1900 ef65 500
Reposted fromamatore amatore viathatwasntadream thatwasntadream

August 03 2017

learylady
21:24
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viaoutoflove outoflove
learylady
21:23
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viachcetylkokima chcetylkokima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl