Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

learylady
19:40
19:26

May 31 2017

learylady
21:14
5861 b145
Reposted fromnyaako nyaako viashampain shampain
learylady
21:12
learylady
21:10

Niestety, człowiek najbardziej nienawidzi kogoś, na kim mu kiedyś zależało.

— Cassandra Clare "Miasto Szkła"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazi zi
learylady
21:10
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazi zi
learylady
21:08
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakyszz kyszz

May 28 2017

learylady
21:32
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
learylady
21:31
3964 7ce4
Reposted fromjacie jacie viajanuarydevil januarydevil

May 27 2017

learylady
09:37
3703 83d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
learylady
09:36
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
learylady
09:36
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
09:35
6716 e14f 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
learylady
09:33
3481 6278
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover

May 08 2017

learylady
18:07
learylady
18:07
2873 2db8

May 07 2017

learylady
15:36
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viabeinthe beinthe

April 29 2017

learylady
11:55
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket vianotperfectgirl notperfectgirl

April 25 2017

learylady
14:29
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
14:28
9984 9811
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl