Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

learylady
21:24
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viaoutoflove outoflove
learylady
21:23
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viachcetylkokima chcetylkokima

July 26 2017

learylady
20:33
7298 9464
Reposted fromsassenach sassenach viabeinthe beinthe
learylady
20:30
9745 5548
Reposted fromrisky risky viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

July 23 2017

learylady
22:46
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viabeinthe beinthe

July 03 2017

21:06
9997 7473 500

generationintrovert:

Weekend full of weird wonderful thoughts.

Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 07 2017

learylady
19:40
19:26

May 31 2017

learylady
21:14
5861 b145
Reposted fromnyaako nyaako viashampain shampain
learylady
21:12
learylady
21:10

Niestety, człowiek najbardziej nienawidzi kogoś, na kim mu kiedyś zależało.

— Cassandra Clare "Miasto Szkła"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazi zi
learylady
21:10
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazi zi
learylady
21:08
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakyszz kyszz

May 28 2017

learylady
21:32
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
learylady
21:31
3964 7ce4
Reposted fromjacie jacie viajanuarydevil januarydevil

May 27 2017

learylady
09:37
3703 83d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
learylady
09:36
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
learylady
09:36
0965 db62
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
09:35
6716 e14f 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
learylady
09:33
3481 6278
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl